Prosjektet "Velkommen hjem"

Velkommen hjem-teamet reiser fra sted til sted og arrangerer familiefest sammen med lokale menigheter og grupper. Vi har et møtetelt som brukes der det er praktisk, men skoler, idrettshaller o.l. er også gode arenaer for et arrangement.

"Velkommen hjem" består av:

  • Ledertrening for de lokale lederne
  • 2-3 familieforestillinger
  • KidsGames – et aktivitetsarrangement for barn
  • Foreldrekafé med undervisning
  • Nattkafé for ungdom

Det er også mulighet for:

  • Skolebesøk
  • SFO-arrangement
  • Godhets-team som gjør tjenester i nabolaget

Vi anbefaler at flere menigheter og grupper går sammen om arrangementet, slik at det blir tverrkirkelig. De lokale arrangørene stiller med folk som kan være med i ulike team, og teamene vil få opplæring og oppfølging, både før og under arrangementet.

 

GI DET VIDERE!

Velkommen hjem-prosjektet ønsker også å nå ut på steder der det ikke fins menigheter og kristent arbeid. Vi oppfordrer derfor de som allerede har arrangert "Velkommen hjem", til å sette av tid og penger til å være med ei helg til! Vær med å gå ut på et sted som virkelig trenger det!

 

Velkommen hjem-brosjyren 2016

Les mer, last ned brosjyren og del med andre som du kan engasjere i din menighet eller hjemplass.